نکاتی درباره این تست:

در پاسخ دادن به سوالات صداقت داشته باشید و زمان حال را در نظر بگیرید نه گذشته خودتان.
منبع :کتب درمان ۱۰۱ بیماری در منزل
استاد غریب

*جهت دریافت نتیجه تست حتما به شماره وانس اپ ۰۹۳۵۸۱۱۳۲۴۴ پیام دهید

مزاج شناسی